Tahua

Ki Te Ao Matihiko

Kereama Taepa 
2020

He kūwaha tēnei mahi toi “Ki Te Ao Matihiko” hei pōhiri i ngā manuhiri ki te ao matihiko o Mana Moana. He atua kei roto i te kūwaha nei, hei tohu i te whakapapa o te kaupapa o Mana Moana me taua ao matihiko e noho nei tātou katoa i te nuinga o te wā. Arā, e whā ngā atua i roto i te kūwaha porohita nei: Ko Hine-moana (te atua o te Moana Nui a Kiwa), Ko Tāne-nui-a-Rangi (nāna a Hineahuone i hanga, ko te matua o Hine-tītama, ā, ko ia te kaitiki i ngā kete o te wānanga), Te Uira (te atua o te uira), ā, ko Hine-te-iwaiwa hoki (te atua o te rāranga).